STUDIUM 
KATOLICKIEJ
NAUKI SPOŁECZNEJ

cykl formacyjny organizowany i prowadzony w dekanatach przez ACFP
(Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej).

cykl  spotkań o tematyce związanej z współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi w świetle nauczania społecznego Kościoła.

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie w zależności od dyspozycyjności prowadzących
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań zajęć.

1. Zaangażowanie Chrześcijan w życie społeczne jako obowiązek moralny - ks. mgr lic. Rafał Skitek (Katowice)

Racje uzasadniające konieczność wypowiadania się Magisterium Kościoła w kwestiach społecznych; misja społeczna Kościoła; funkcja profetyczno-krytyczna
Kategoria znaków czasu i ich odczytywanie
Nauczanie społeczne Kościoła – katolicyzm społeczny – katolicka nauka społeczna
KNS jako narzędzie wypowiadania się Magisterium Kościoła w kwestiach społecznych: źródła, podmiot, przedmiot, cele i metoda; interdyscyplinarność, stałość i ewolucja
Encykliki społeczne – przegląd ważniejszych dokumentów
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

2. Kryteria chrześcijańskiej oceny rzeczywistości społecznej - ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ (Katowice)

Chrześcijańska wizja człowieka i społeczeństwa – antropologia personalistyczna
Zasady i wartości życia społecznego
Dobro wspólne – subsydiarność - solidarność
Powszechne przeznaczenie dóbr – partycypacja – zrównoważony rozwój
Wartości życia społecznego – miłość i sprawiedliwość społeczna
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

3. Nasze czasy i ich dylematy moralne - ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)

Ponowoczesność – jej ideologie i utopie (genderyzmy, populizmy, ekologizmy, fundamentalizmy)
Technokratyzm - transhumanizm – sztuczna inteligencja – świat wirtualny
Cywilizacja życia versus cywilizacja śmierci
Globalizacja versus glokalizacja – wartości uniwersalne versus wartości indywidualne
Wspólnotowość versus indywidualizm
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

4. Wolność i prawda a przemiany w Polsce - O. dr hab. Kazimierz F. Papciak SSCC, prof. PWT (Wrocław)

Kontrowersje wokół pojęcia wolności i prawdy
Wolność i prawda jako wartości podstawowe w świetle społecznego nauczania Kościoła
Wolność i prawda a odpowiedzialność
Wolność i prawda a świat środków społecznego przekazu
Wolność i prawda jako wartości w świadomości Polaków
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

5. Rodzina - edukacja - kultura  - dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL (Lublin)

Widzieć: współczesne formy życia paramałżeńskiego i pararodzinnego
Oceniać: katolicka wizja małżeństwa i rodziny
Działać: wychowanie moralne i społeczne w rodzinie
Wartości społeczne w edukacji i socjalizacji
Związki wiary i kultury – wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

6. Chrześcijanin wobec polityki - ład społeczny i moralny a demokracja - O. dr hab. Kazimierz F. Papciak SSCC, prof. PWT (Wrocław)

Pojęcie chrześcijańskiego ładu społecznego i moralnego
Chrześcijanin w polityce – polityka w chrześcijańskiej wizji świata
Demokracja jako porządek społeczno-moralny
Granice kompromisu w polityce - porządek moralny a prawo cywilne
Społeczeństwo obywatelskie – refleksja z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

7. Praca - wolny rynek - konsumpcjonizm - etyka biznesu - ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE (UE, Katowice)

Prymat człowieka nad ekonomią
Przemiany w rozumieniu pracy i jej etosu
Społeczna gospodarka rynkowa – moralny wymiar gospodarki
Konsumpcjonizm jako styl życia
Etyka biznesu
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

8. Wykluczenie jako problem społeczno-moralny - ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)

Wykluczenie gospodarczo-społeczne
Wykluczenie polityczno-instytucjonalne
Wykluczenie kulturowo-emocjonalne
Opcja preferencyjna na rzecz ubogich
Kościół wobec dyskryminacji, bezrobocia, ubóstwa, migracji i samotności
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

9. Ekologia wyzwaniem dla Kościoła - ks. dr Witold Kania (UŚ, Katowice)

Geneza współczesnego kryzysu ekologicznego
Kryzys ekologiczny jako kryzys antropologiczny
Ekoteologia a ekofilozofie i ekoreligie
Ekologiczny grzech i ekologiczne nawrócenie - historia katolickiej myśli ekologicznej
Ekologia – ekonomia – ekumenizm: troska o wspólny dom według „Laudato sì”
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

10. Katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku - historia i perspektywy - ks. dr hab. Damian Bednarski (UŚ, Katowice)

Specyfika problematyki społecznej na Górnym Śląsku
Praktyka katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku
Nauczanie społeczne biskupów katowickich w XX i XXI wieku
Piekary jako ośrodek katolicyzmu społecznego
Katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku wobec nowych wyzwań
Rekomendacje ascetyczne i formacyjne

Studium Katolickiej Nauki Społecznej

rozpoczęcie luty 2021


 1. adresat: wszyscy poszukujący wzrostu w wierze
 2. miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Jordana 18, 40-043 Katowice), natomiast do czasu trwania ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, zajęcia będą odbywały się online. 
 3. termin: wtorki  19:00-21:15

      16.02 - Zaangażowanie Chrześcijan w życie społeczne jako obowiązek moralny
      02.03 - Kryteria chrześcijańskiej oceny rzeczywistości społecznej
      16.03 - Nasze czasy i ich dylematy moralne
      30.03 - Wolność i prawda a przemiany w Polsce
      13.04 -  Rodzina - edukacja - kultura
      27.04 - Chrześcijanin wobec polityki - ład społeczny i moralny a demokracja
      11.05 - Praca - wolny rynek - konsumpcjonizm - etyka biznesu
      25.05 - Wykluczenie jako problem społeczno-moralny
      01.06 - Ekologia wyzwaniem dla Kościoła
      15.06 - Katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku - historia i perspektywy
 4. koszt: dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Studium KNS”  

ZAPISY

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Archidiecezję Katowicką zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.
Można też zgłosić się mailowo na adres: centrum.formacji@katowicka.pl 

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@katowicka.pl
Telefon: 519546012 (wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Studium KNS” 

Facebook